LLAR D’INFANTS ANNA RAVELL

La Llar d’infants Anna Ravell forma part del col·legi Santa Isabel de Sant Cugat del Vallès i es va inaugurar al setembre de 2021. 

La Llar d’infants ofereix una espai propi per als nadons i nens/es des dels 4 mesos d’edat. Es troba dins del recinte de l’escola Santa Isabel, en un edifici separat i amb accés directe des del carrer. Oferim horaris flexibles, adaptats a les necessitats de cada família. Tenim cuina pròpia on preparem el àpats per als més petits.

Foto llar santa isabel

La Llar d’infants és el primer moment de contacte amb el món escolar dels més petits. S’hi treballen les capacitats físiques, sensorials, afectives, socials i morals que aniran conformant la vida del nen. El nen/a ha d’estar bé, trobar-se a gust dins del dia a dia de la Llar, i per això, des del principi, comptarà amb l’acompanyament de l’equip de mestres.

El dia a dia dels nens del primer cicle d’infantil gira entorn a les seves necessitats bàsiques, és a dir, els hàbits naturals de la seva edat: l’hàbit de la son, els àpats saludables, la higiene i les rutines.

 

 

COM TREBALLEM?

Acompanyem el desenvolupament de les seves capacitats naturals treballant:

L’exploració de l’entorn on el nen és protagonista de l’aprenentatge: l’entorn del alumne ha de ser-li proper, cal facilitar-li l’autonomia i la llibertat pel seu creixement i, a la vegada, ha de ser intuïtiu i un reclam per a la seva curiositat. 

La curiositat com a motor de l’aprenentatge: fomentem la creativitat partint de la curiositat per tal d’educar en el significat de tot el que fan. A través d’educar  l’observació coneixen i aprenen a captar la realitat que tenen davant i el seu valor.

L’organització de l’aula en espais d’aprenentatge: el espais faciliten al nen la possibilitat de fer coses a nivell individual i en petits grups. Al mateix temps motiven la reflexió sobre què estan fent: es juga, s’explora, s’investiga, es prova i es torna a provar…

Els hàbits bàsics: s’educa per assolir una sèrie de rutines i hàbits bàsics, relacionats amb el seu entorn més proper, que l’ajudaran a tenir iniciativa i seguretat en un futur.

El ritme de cada nen: cada nen és diferent i això fa que cadascú tingui els seus interessos i les seves capacitats. Per això, la metodologia que utilitzem té en compte la particularitat de cada alumne.

Una metodologia globalitzadora: tots els aprenentatges que es plantegen en el dia a dia són part d’una totalitat, és a dir, del desenvolupament harmònic del nostres alumnes.

Un ensenyament trilingüe: l’anglès fa part del dia dia dels nens des de ben petits.

La relació amb les famílies: els pares i mares dels alumnes són els principals responsables de l’educació dels seus fills, i per això és important establir una relació propera i permanent entre l’escola i la família.

Veure més fotos del nostre dia dia a:

Vine a conèixer-nos!