TEL. 936 74 04 14 · EMAIL info@santaisabel.org

Etapes

Reglament de Rčgim Intern


El Reglament de Règim Interior és un document que, d'acord amb el Projecte Educatiu de Centre i les exigències legals vigents, regula l'organització de l'escola.

Resumeix aspectes com ara la naturalesa i la finalitat del centre, el model educatiu de l'escola, els òrgans de govern i gestió de l'escola, els òrgans de coordinació educativa, les funcions dels càrrecs de gestió administrativa, l'organització de l'acció educativa escolar i els components de la comunitat educativa.


Arxius: