TEL. 936 74 04 14 · EMAIL info@santaisabel.org

Etapes

Programació General Anual 2016 - 2017


La programació general anual recull els objectius que el centre pretén assolir durant el present curs. Conté una part relativa a aspectes organitzatius (professors, horaris i calendari d’activitats en horari lectiu i extraescolars) i una part relativa a objectius específics.


Arxius: