TEL. 936 74 04 14 · EMAIL escola@franciscanessantcugat.org

Oferta educativa

Educació Primària


Creant aprenentatges (de 6 a 12 anys)

Els tres cicles que conformen aquesta etapa: inicial, mitjà i superior, representen tres moments clau en la formació dels nens i nenes. Des de les edats més primerenques a la preadolescència, els nostres alumnes es troben acompanyats d'un equip docent que vetlla pèr la seva formació integral com a persones.

 

Dotar els alumnes de les eines necessàries per afrontar com a ciutadans íntegres i compromesos el seu propi futur, individual i en la comunitat, és la nostra tasca.

Àmbit lingüístic

  • Llengua catalana i literatura
  • Llengua castellana i literatura
  • Llengua anglesa

Àmbit matemàtic

  • Matemàtiques

Àmbit coneixement del medi

  • Àrea de coneixement del medi natural
  • Àrea de coneixement del medi social i cultural (science*)

Àmbit artístic

  • Música
  • Educació visual i plàstica

Àmbit de l’educació física

  • Educació física (Physical Education*)

Àmbit d’educació en valors

  • Cultura religiosa

*Classes impartides en anglès.